MB Theme

Aquest és el tema creat per a WordPress que utilitza aquest portafoli. S’ha fet tant el disseny com la programació. És responsive i diverses personalitzacions tant al front-end com al backend.