Mussol – Hand lettering

Lettering realitzat utilitzant rotuladors i vectoritzant després. Les textures finals es van aplicar de forma digital.