Mussol – Hand lettering

Lettering realitzat utilitzant rotuladors i vectoritzant després. Les textures finals es van aplicar de forma digital.  →  GO

Joieria

Anunci per a una joieria. Concepte, text i treball 3D.  →  GO

MB Theme

Aquest és el tema creat per a Wordpress que utilitza aquest portafoli. S'ha fet tant el disseny com la programació. És responsive i té diverses personalitzacions tant al front-end com al back-end.  →  GO

Dollworks App

App UI and UX design for collectors based on the study of games and social networks and taking into account online marketing and e-commerce issues, and a future gamification of all the system.  →  GO